S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H O F

1912 - 06 -26   -   1931 - 12 - 31

POSTSTÄMPLAR / BREV

Se även på  HOUF - HOV - BJÄRE-HOV

(Bild från Postmuseums arkiv)

Klicka på någon av bilden för större format

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan.