S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H O U F

1874 - 01 -01 - 1912 - 06 - 15

Se även på   HOF - HOV - BJÄRE-HOV

Personaluppgift på Postmästaren

(Bild från Postmuseums arkiv)

________________________________________________________

Två Poststämplar har använts i Houf

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan.