S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B J Ä R E  -  H O V

1954 - 10 -01 - 1968 - 09 - 30

Se även på HOUF / HOF / HOV

Efter stängningen 1968 blev det utdelning av Post med Lantbrevärare från Båstad

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan.