S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B E C K A S K O G

1874 - 05 - 01 --  1912 - 03 - 21

POSTSTÄMPLAR / VYKORT

Förste Postmästare i Beckaskog var J. G. Lindman 1874 - 1885

Lindmans årslön var 200:- Kr.

Personal dokument som visar  att Anders Nilsson tog över Postgöromålen från 1885 - 1927

När man år 1912 namnändrade Beckaskog till BÄCKASKOG så syns mer info på denna webbsidan.

På korten för Poststationen ser man även inkomster för olika år.

(Dokumenten kommer från Postmuseums arkiv)

____________________________________

Beckaskog hade Postutväxling med Pkxp N.R 13 och Oppmanna år 1874

Tidtabell från 1875

Skånes Postanstalter

Till första sidan