S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B ÄC K A S K O G

1912 - 04 - 09 --  1972 - 10- 31

POSTSTÄMPLAR

BREV

Se även på BECKASKOG

Personal dokument som visar  vilka Föreståndare som tjänstgjort i Bäckaskog

På korten för Poststationen ser man även inkomster för olika år.

(Dokumenten kommer från Postmuseums arkiv)

__________________________________

Skånes Postanstalter

Till första sidan