Litteraturförteckning/referenser

( Avser hela min webbplats samt på CD skivan Skånes Makuleringsstämplar.)

Skånes Makuleringsstämplar Malmöhus och Kristianstads Län :Nils Ivar Johansson Ängelholm.

Leif Ahrberg Malmö Avser MALMÖ POST ur en artikel i SFF tidskriften.

Bergman, Leif / Dahlstrand, Gunnar / Svan, Owe
Svenska maskinstämplar 1891-1989
Sveriges Filatelist-Förbund 1989

Bo Björk   Sveriges Rek - etiketter under drygt 100 År ( 1894-2001)

Brevnätet stämplar Symboler av Anders Nordin.

Hugo Bäckmark Herrljunga
Info mm om Lbb Kvadrater-Rektanglar.

Eliasson, Åke
Stämpel-Fakta
Sveriges Filatelist-Förbund 1996

Facit Postal VII Facit Förlags AB.

Grape, Ernst
Postkontor och postmästare
Stockholm 1951

Haij, Curt
Strålstämplarnas historia
SFF:s fickbibliotek 1956

Handbok över svenska post- och makuleringsstämplar 1865-1951
Sveriges Filatelist-Förening

Lindgren, Erik
Skrifter om svensk posthistoria
Publikationsnummer som har med Skåne att göra.
Växjö 1990-1998

Peter Lorentzon Sundbyberg. Hjälp med bilder från Postens cirkulär.


Lundin, Eliz Postvägar, postkontor och postgårdar i 1750-talets Sverige.


Mattson, Robert
Cirkelstämplar, normalstämpel 10
Artikelserie i Svensk Filatelistisk Tidskrift

Militär Postal Tidskrift nr. 53 - 2003

Malmö Posten handlingar, stämplar mm ur ett arkiv på 53 hyllmeter.

Malmö Boken Av Hilding Haak

Nylander, Yngve
Sveriges fasta postanstalter genom tiderna
Stockholm 1963

Thorstien Oldrup Lbb stämplar.

Roger Larsson Nst. 16 information och stämpeltyps indelning. Tack för värdefull information.

Rickard Sjögren Skåne samlare som bidrar med bilder och uppdateringsinfo.


Postverkets allmänna cirkulär, 1600-1999

Postmuseum Stockholm Arkivhandlingar mm. (1830 - 1999)


Stenberg, Karl-Erik
Tidiga svenska datumstämplar, Del 1. Bågstämplar
Sveriges Filatelist-Förbund 1974

Stenberg, Karl-Erik
Tidiga svenska datumstämplar, Del 2. Fyrkantstämplar
Sveriges Filatelist-Förbund 1974

Sveriges Järnvägsstationer Tredje Distriktet Malmö 1948 (Bilder och övrig info)

Svensk Bebyggelse Malmö Hus Län 1946.

Wågerman, Ingemar
Postanstalten-stämplarna under beredskapen 1939-45
Sveriges Militärpostsällskap 1986.

Rolf Gustavsson Normalstämpel 59.

WIKIPEDIA den fria encyklopedin (Info hämtad där på orts/järnvägsinformation)

Tack till övriga medarbetare som bidragit med information men vill inte ha sitt namn med.

Webbsidan uppdaterad: 2020-06-23