O L I K A - S T Ä M P E L T Y P E R

Normalstämplar (Nst.) som förekommer på Skånes Poststämplar.

Klicka på bilderna och en lista på vilka Skåne orter stämpeln finns på.

Till första sidan.

Nst.6. Bågstämpel.

Nst.7.Fyrkantstämpel

Nst.10. Cirkelstämpel

Nst.11. Strålstämpel.

Nst.12. Cirkelstämpel

Nst.14. Cirkelstämpel

Nst.16. Cirkelstämpel

Nst.17. Cirkelstämpel

Nst.18. Cirkelstämpel

Nst.19. Cirkelstämpel.

Nst.21. Cirkelstämpel.

Nst.22. Cirkelstämpel.

Nst.29. Cirkelstämpel.

Nst.33. Cirkelstämpel.

Nst.34. Cirkelstämpel

Nst.35. Cirkelstämpel.

Nst.37. Cirkelstämpel.

Nst.39. Cirkelstämpel.

Nst.41. Cirkelstämpel.

Nst.42. Cirkelstämpel.

Nst.43. Cirkelstämpel.

Nst.44. Cirkelstämpel.

Nst.45. Cirkelstämpel

Nst.46. Cirkelstämpel.

Nst.47. Cirkelstämpel.

Nst.48. Cirkelstämpel.

Nst.49. Cirkelstämpel.

Nst.56. Cirkelstämpel.

Nst.57. Cirkelstämpel.

Nst.58. Cirkelstämpel.

Nst.59. Cirkelstämpel.

Nst.60. Cirkelstämpel.

Nst.61. Cirkelstämpel

.

 Nst.62. Cirkelstämpel.

 

Nst. 64 Cirkelstämpel

 

..........

..........Nst.4. Rakstämpel.

UTSTÄLLNINGS STÄMPLAR.

Webbsidan uppdaterad: 2020-08-18

Copyright Nils Ivar Johansson 2008