O L I K A - S T Ä M P E L T Y P E R

Normalstämplar (Nst.) som förekommer på Skånes Poststämplar.

Till första sidan.

Nst.6. Bågstämpel.

Nst.7.Fyrkantstämpel

Nst.10. Cirkelstämpel

Nst.11. Strålstämpel.

Nst.12. Cirkelstämpel

Nst.14. Cirkelstämpel

Nst.16. Cirkelstämpel

Nst.17. Cirkelstämpel

Nst.18. Cirkelstämpel

Nst.19. Cirkelstämpel.

Nst.21. Cirkelstämpel.

Nst.22. Cirkelstämpel.

Nst.27. Cirkelstämpel.

Nst.33. Cirkelstämpel.

Nst.34. Cirkelstämpel

Nst.35. Cirkelstämpel.

Nst.37. Cirkelstämpel.

Nst.39. Cirkelstämpel.

Nst.41. Cirkelstämpel.

Nst.42. Cirkelstämpel.

Nst.43. Cirkelstämpel.

Nst.44. Cirkelstämpel.

Nst.45. Cirkelstämpel

Nst.46. Cirkelstämpel.

Nst.47. Cirkelstämpel.

Nst.48. Cirkelstämpel.

Nst.49. Cirkelstämpel.

Nst.58. Cirkelstämpel.

Nst.59. Cirkelstämpel.

Nst.60. Cirkelstämpel.

Nst.61. Cirkelstämpel

Nst.62. Cirkelstämpel.

Nst. 64 Cirkelstämpel

.      

..........

..........Nst.4. Rakstämpel.

UTSTÄLLNINGS STÄMPLAR.

Webbsidan uppdaterad: 2020-06-23

Copyright Nils Ivar Johansson 2008