S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

R E B B E L B E R G A

1874 .01. 01 - 1875. 12. 31

Poststämplar      Tidtabeller  

 

Artikel ur Erik Lindgrens skrifter

______________________________________________________________

Personal uppgift på Postmäststaren i Rebbelberga år 1874

(Infon kommer från Postmuseeums arkiv)

_______________________________________________________________

Rebbelberga hade Postutväxling med Engelholm och Laholm år 1874

Tillbaka till Skånes Postanstalter

  Till första sidan