S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K R A G E H O L M

1899. 10. 01 - 1982. 10. 01

Poststämplar   Brev / Vykort  

  Tidningsartikel om Poststationen

Personalkort på vilka som tjänstgjort på Poststationen.

 

Krageholm fick sin post via Kärrpostlinje från Ystad år 1900.

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan

Webbsidan uppdaterad 2023-03-19