S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K Ä L L S T O R P

1912. 11. 12 - 1958. 12. 31

Poststämplar / Reketikett         Brev / Vykort  

Källstorp stavas här med Ä. Se även Kjellstorp med E här.

Postföreståndare Hilding Andersson-Alden ( 1914-1918 ) var föreståndare när Källstorp stavades på Ä.

Hela 13 postföreståndare till har tjänst gjort i Källstorp.

Här syns vilka som tjänstgjort i Källstorp.

Man ser också Poststationens inkomster mm.

 

När Poststationen upphörde fick Källstorps innevånarna sin post via lantbrevbärare i Svalöv Lbb.2

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan