S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K A T T A R P

Period 1 1874.01.01 - 1876.11.30 .           Period 2 1885.01.09 - 1978.03.31

Poststämplar    Reketikett    Brev    Vykort     Personal kort

Kattarp hörde till de orter som fick en poststation i samband med kronobrevbäringens införande.

Här en Personal uppgift på förste Postmästaren Ola Persson.

Ola fick hela 500:- kronor i årslön vilket var mycket på den tiden.

____________________________________________________

Poststationen blev kortlivad på grund av dålig lönsamhet. Den drogs in 30 Nov. 1876.

Kattarp hade postutväxling med Engelholm och Helsingborg från 1874.

Se olika tidtabeller om detta här.

När tågstarten och järnvägsstationen i Kattarp öppnade den 9 januari 1885,

fick Kattarp åter igen en poststation som höll till i just järnvägsstationen.

Järnvägsstationen på bilden till vänster. Poststämplatt 1901.

(Håll muspekaren över bilder så kan du i vissa fall se baksidan.)

Webbsidan uppdaterad 2021-09-06

Tillbaka till Skånes Postanstalter

  Till första sidan