S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K A S T B E R G A

1897. 06. 01 - 1934. 05. 01

Poststämplar / Reketikett     Vykort 

Postens cirkulär där Kastberga mm. kungöres om öppnandet.

När Eslöf - Hörby järnvägen blev klar 1897

så passade postverket på att öppna en poststation i Kastberga järnvägsstation.

Magnus Larsson blev ansvarig för både posten och järnvägsgöromålen.

1 februari 1908 tog Anders Andersson över postgöromålen.

Den 1 Maj 1934 drogs poststationen in och ersattes med lantbrevbäring på

linjen Eslöv - Grybe som utsträcktes till Kastberga skola och Kastberga hållplats.

Personalkort för vilka som tjänstgjort på Poststationen.

Webbsidan uppdaterad 2023-03-14

Tillbaka till Skånes Postanstalter

   Till första sidan