S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B O L L E R U P

POSTSTÄMPLAR / BREV-VYKORT  -  PERSONALKORT mm

Period 1

1874. 01. 01  -  1979.-03.-31

__________________

Period 2

1915. -02.-01 - 1960.-12-31

___________________________________

Personaluppgift som anger  vem som var Postföreståndare 1874. A. Holmberg

Utdrag ur Postens cirkulär om vem som blev föreståndare 1915 (period 2)

_____________________________________________________

Bollerup hade Postutväxling med Postorter enligt nedan.

Tidtabel på en Gångpost linje Bollerup - Querrestad år 1874

Tidtabell på Diligens Postlinje ca 1875

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan