S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B J Ö R N E K U L L A

1874. 01. 01  -  1874. 11. 30

Poststämpeln

____________________________________________

Personal uppgifter på Postmästaren som tjänstgjort i Björnekulla

Postinfo om Björnekulla

Björnekulla hade Postutväxling med Åby och Helsingborg

 

Cirkulär notis omindragningen av Björnekulla Poststation

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan