S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B J E R N U M

1874. 01. 01  -  1912. 04. 30

POSTSTÄMPLAR / BREV mm.

Se även på BJÄRNUM här.

____________________________________________

Personaluppgift som anger  vem som var Postföreståndare 1874.

Nils P. Löfquist

Helga Borgström var den som tog över efter Löfquist.

Detta är när Postorten stavas med E i Bjernum.

_____________________________________________________

Bjernum hade Postutväxling med Postorter enligt nedan.

Tidtabel på en Gångpost linje Hästveda - Bjärnum år 1874

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan