S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B J E R L Ö F / B J Ä R L Ö F / B J Ä R L Ö V

1886. - 11. - 16 - 1963. - 03. - 31

POSTSTÄMPLAR / BREV mm.

Postorten har stavats med tre olika namn.

Förste föreståndarten var Carl Axel Rosendahl.

Följande personer har även tjänstgjort på Poststationen.

Bengt Hansson  1926 - 1946

Cai Idar Sigfrid Ehrington 1946 - 1952

Stig Allan Vallentin Bergqvist 1952 - 1956

Ann-Marie Persson 1956 - 1957

Britt-Marie Råberg 1957 - 1962

Rune Helmer Stark 1962 - 1963

____________________________________________

Cirkulär som anger när Bjerlöf öppnade.

______________________________________________________

Bjärlövs Järnvägsstation

Där även Posten hade sin verksamhet

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan