S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B E N E S T A D

1874. 01. 01  -  1879. 03. 31

POSTSTÄMPLAR / TIDTABELLER

Postföreståndare var Peter Larsson som hade en årslön på 100:-Kr. år 1874

Larsson var från början Skollärare enligt en personaluppgift.

(Dokumenten nedan kommer från Postmuseums arkiv)

 

En skrivelse om att få höja Larssons lön.

Och svar på detta syns nedan.

Skånes Postanstalter

Till första sidan