S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B A S K E M Ö L L A

01 - 06 - 1929  -  31 - 08 - 1968

POSTSTÄMPLAR / VYKORT

Föreståndare i Baskemölla var Handlande Anna Maria Jocobsson

Här syns några Personal dokument som visar föreståndarens lön och även visar inkomster för olika år mm.

(Dokumenten kommer från Postmuseums arkiv)

____________________________________

En tidtabell som visar hur Baskemölla fick sin post via lantbrevärare år 1898

Skånes Postanstalter

Till första sidan