S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A L B O   M E L L B Y  

1875. 05. 01  -  1876. 06. 31

En Poststation som var kortlivad och Poststämplar är mycket sällsynta.

(Bild på poststämpeln saknas)

Förste föreståndaren var Kantor C. M. Dolkow.

Dolkow var kantor i Mellby och Vitaby.

Personaluppgift för Albo Mellby

(Bild från Postmuseum)

Föreståndaren C.W.Dolkow hade 150:-kr i årslön

Det blev ingen lönsamhet för Poststationen därför upphörde den efter bara 9 månader.

Stämpelinfo om denna svåra poststämpeln.

Albo - Mellby hade postutväxling med dessa orterna.

Tidtabell på en Gångpostlinje mellan Brösarp - Rörum år 1875.

Tidtabell på en Gångpostlinje mellan Brösarp - Cimbrishamn år 1876.

Cirkulär notis om Albo - Mellbys indragning.

Webbisidan uppdaterad 2023-01-07

Åter till första sidan.