Stämpelmåtts-informationen är framtagen i första hand för Skånes makuleringsstämplar

Och får också användas i SDB för alla liknande stämplar i hela Sverige.

Synpunkter om mätning mottages på epost

uppdateringar@telia.com

(Som exempel har här valts poststämpeln Trelleborg)

Normalstämpel nummer:                      62

 Stämpelutförande:           Metallstämpel

 Stämpelområde:                    Ortstämpel

Text upptill i stämpeln:        Trelleborg

Text nertill i stämpeln:                UPAK

Tidigare typbeteckning:  62c UPAK B

Stämpelnyckel, figur:                              c

Ortsnamnets längd = NL

Man mätter från första och sista bokstaven i ortsnamnet och från ytterkanten på bokstäverna.

Och rakt över som i detta exmplet är det 23,0 mm.


Bokstavshöjd = Bh

Bokstavshöjden är måttet i ovankant till underkant på en bokstav i ortsnamnet.

Testa med mättning på olika bokstäver för säkert mått.

( Bokstavshöjden i detta exemplet är Bh=3,0 mm.)


Stämpelns diameter.

Mått tar man från ytterkanten på stämpeln.

Och mätter rakt över.

( Måttet på stämpelns cirkel är i detta exemplet är Diam.= 27,0 mm.)


Avståndsinformation.

Måtten är från centrum på stjärnorna. Förrekommer på bl.a Nst 59 - 61

På Nst 60 är det små trianglar och även dessa måtten är från centrum, skrives såhär   ^---^ = 19,5

( I detta exemplet är måttet *--*=19,5 mm )Avståndsinfo. tillägg.

För att särskilja på stämpeltyperna får man ibland

även ta mått från första eller sista bokstaven  i ortsnamnet.

Och ner till en stjärna eller triangelns centrum mått.

Mått kan även vara tagna på vänstra sidan T---*= 4,0

( I detta exemplet är måttet G---*= 4,0 mm )


Avståndsinfo. tillägg

Det kan ibland även vara mått på litterans längd. = Li

Måtten är från yttre delarna på litteran som kan ha olika utseende.

I detta exemplet är måttet på litteran UPAK  B = 16,0 mm.


Avstånds info Nst.10 / 16

För normalstämpel 10 / 16 behöver man även ta mått

från första bokstaven i ortsnamnet till 1:an i 18.

I detta exemplet är måttet 2,0 mm. Årtalssiffran 18 är ej utbytbar på dessa stämplarna.


Formtyp: OvO

OvO betyder i detta exemplet ovalt O i ortsnamnet.

Det finns en hel del olika förkortningar som användes i stämpeldatabaser.

En webbsida om detta kommer att finnas i SDB. (Ännu inte helt klar.)

Stämpelmåtts informationen är avsedd enbart för Skånes Makuleringsstämplar och SDB -Stämpeldatabasen Sverige

Och har härmed copyright belagts ©

Nils Ivar Johansson Ängelholm

Ängelholm 2018.

Till Skanes Makuleringsstemplar