K A R T K O R T    P Å   S K Å N E

En serie på nummer från 1 - 102 tecknade kort i form av kartor har givits ut på Sverige.

Ca. 21 kort ur serien har tydligen inte blivit utgivna.

Korten är tecknade av Bertil Almqvist.

Mest känd som tecknare av barnen Hedenhös samt "En Svensk Tiger"

På Skåne har det utkommit kort med nummer 25 - 37. Nummer 27 och 28 har aldrig givits ut.

(Klicka på bilden och du ser baksidan på kortet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter till första sidan