H A N D R U L L S T Ä M P L A R


Som ett skonsammare alternativ till att dunka en handstämpel på breven utvecklades en stämpel med en
roterande självinfärgande stämpeltrissa som för hand rullas över försändelserna.
I dag används rullstämplar huvudsakligen på ojämna försändelser ofta med många frimärken att makulera.
Stämpeltrissan eller valsen hade betydligt mindre omkrets än en maskinstämpelvals och omfattar vanligen
ett stämpelhuvud och en uppsättning linjer.
Många rullstämplar har avtryck som mycket påminner om en maskinstämpel.
Klicka på någon av nedanstående och du ser bilder på handrullstämplar som använts i Skåne.


Handrullstämpel nst.58.   -   Handrullstämpel nst.62.   -   Handrullstämpel nst.64.


Text/bilder från Svenska Maskinstämplar 1891 - 1986
Av. Leif Bergman - Gunnar Dahlstrand - Owe Svahn.
Utgiven av Sveriges Filatelistförbund.

Åter till första sidan