S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S Ö D R A   W R A M....1875. 01. 01  - 1875. 05. 31

 Poststämplar      Vykort       Skånes Postanstalter     Till första sidan

Södra Wram är en av Sveriges Poststationer som var i bruk mycket kort period bara 4 ½ månad.

Olof Romberg blev föreståndaren med en årslön på  250:- kr.

En av anledningarna till den korta perioden var att Poststationen Billesholm öppnades,

och ansågs mer lämpad för Postens verksamhet.

Här syns en notis från generalpoststyrelsens cirkulär om öppnandet av Södra Wram.

Nedan en tidtabell på en gångpostlinje som gick 4 gånger i veckan.

Tillbaka till Skånes Postanstalter